Rådgiver og sparringspartner:

Vores ansatte har alle en håndværkerbaggrund indenfor stål-og smedebranchen. Vi er derfor ikke en almindelig rådgivningsvirksomhed, men en partner der forstår Jeres designsprog. I praksis kommer det til udtryk ved hurtige løsninger på problemstillinger, da vi ved hvordan teori omsættes i praksis, på gulvet. Hos os kan I forvente mere end rådgivning, vi er i lige så høj grad en sparringspartner.

Fleksibilitet:

En af vores klare styrker. Det ligger i, at vi altid er omstillingsklare og forandringsvillige. Kommer der, midt i et projekt, ændringer fra kundens side, reagerer vi hurtigt i forhold til de større rådgivningsvirksomheder. Vi tilpasser og skræddersyer hver enkelt opgave ud fra kundens ønsker, krav og deadlines.

Christian Larsen

Partner / Teknisk Chef 29 29 77 84cla@tecca.dk

Dennis Gits Jensen

Partner / Projekt Chef 20 25 44 09dgj@tecca.dk